raymond sodeike - interim finance

providing controlled growth

 

Als interimmanager op de interim finance markt richt ik mij op internationale en Nederlandse middelgrote bedrijven die hulp nodig hebben bij het oplossen van problemen binnen hun financiële afdeling. Met name bij bedrijven in een overgangsfase zal mijn expertise van pas komen om uit de overgangscrisis te geraken en gecontroleerd weer groei te kunnen creëren.

 

As an interim manager on the interim finance market, I focus on international and Dutch small to medium-sized enterprises that need help solving problems within their financial department. Particularly in companies in a transition phase, my expertise will come in handy to get out of the transition crisis and to be able to create controlled growth again.

industry experience in years

Freight Forwarding & Logistics

15

Audit

10

Pharma

4

Real Estate Management

3

Other

3

about me

Mijn naam is Raymond Sodeike, ervaren interim controller en vakman op het gebied van financiële administraties met meer dan 30 jaar internationale ervaring, Masters in Corporate Finance en een Controller Post-HBO Registeropleiding.  

Ik ben een resultaatgerichte people manager die bedrijven, teams en mensen ondersteunt bij hun professionele groeiontwikkeling. Uitzonderlijk begrip van hoe operaties moeten worden geleid, en hoe organisaties een betere sturing te geven. Bewezen veranderaar, met oog voor het implementeren van duurzame werkwijzen, procedures voor cashflow beheer en tijdige en accurate rapportages. Toegewijd aan het strikt naleven van alle voorschriften. Ervaren in het leiden van teams en het trainen van opvolgers in financiële managementtaken.

Gestructureerd en systematisch werken is de basis van succes. Interessante uitdagingen komen in permanente en tijdelijke kansen, ik sta open voor beide.

 

My name is Raymond Sodeike, seasoned interim controller and professional in the field of financial administration with more than 30 years of international experience, Masters in Corporate Finance and a Post-Bachelor Controller degree. 

Result-driven people manager who supports companies, teams, and people in their professional growth development.  Exceptional understanding of how to lead operations, as well as come into organizations that need better direction. Proven change agent, with an eye for how to implement sustainable practices and procedures that control cash flow and ensure timely completion of reporting. Dedicated to maintaining strict compliance with all regulations. Background includes leading teams and training successors in financial management tasks.
Working structured and in a systematic way is the foundation of success. Exciting challenges come in permanent and interim opportunities; I am open to both.

 

contact

Geïnteresseerd in mijn diensten en wat ik kan betekenen, neem contact op via onderstaand formulier en ik kom zo snel mogelijk met een reactie.

 

Interested in my services and what I can do, please contact us via the form below and I will respond as soon as possible.

naam / name  
E-mail  
bericht / message